De PvdA-fractie van Deventer wilde voor hun verkiezingscampagne op een positieve manier laten horen waar zij voor staan. Ze namen met mij de kernpunten en de toon van hun boodschap door en op basis daarvan schreef ik “Wat een stad!”. Het bandarrangement geeft extra energie terwijl de songtekst de programmapunten naar voren brengt. De Rocketboys zorgden voor een prachtige bijpassende video.